Topkimat

STIEBEL ELTRON
Partneři
UNITIP


Topení - Odpojení od centrálního topení

Popis centrálniho vytápění:

            Panelový bytový dům (1049) je postaven v Kostelci n. Č. l. v areálu, kterému se hovorově říká „sanatorka“. Na leteckém pohledu jsem vyznačil, kde je kotelna a kde se nachází náš bytový dům. Kotelna na lehký topný olej byla vybudována, aby zásobovala teplem celý areál, zvláště bývalou nemocnici. Červeně jsem označil budovy, které jsou opuštěné a nejsou vytápěné. Zeleně jsou označené vytápěné budovy, převážně bytové domy. Bohužel horkovod, který je zakopán v zemi, má jen minimální izolaci (odhadované stáří 30 – 40let) a je často poruchový. V zimě jsou roztáté cestičky ve sněhu, kde je jasně patrná klikatá cesta horkovodu.
            Cena tepla je ovlivněna:
1. Kotelna na lehký topný olej (jedno z nejdražších paliv)
2. Kotelna s třemi kotli topí jen na jeden a to v průměru jen na 30% (tím je nižší účinnost)
3. Dlouhé, špatně zaizolované a poruchové rozvody tepla k patě výměníkové stanice (vysoké úniky tepla)
            To vše má za následek cenu za GJ převyšující 800Kč.

Letecký pohled na areál "sanatorka":

Sanatorka

             Kotelna je v majetku města. Město na významnější rekonstrukci (změnu paliva a nové tepelné rozvody) nemá prostředky a v dohledné době mít nebude. Proto jediná alternativa jak snížit náklady na topení a přípravu TUV bylo odpojení se od centrální dodávky a vybudování vlastní kotelny. Náš dům je první bytový dům odpojený od centrálního topení s vlastní kotelnou.

Změna topení - Kotelna:

            Při rozhodování jakou variantu topení zvolit jsme byly omezeni na jedinou dostupnou energii a to elektřinu. Plyn v Kostelci n. Č. l. není. Fosilní paliva jsme spalovat nemohli, protože nemáme komín. Těsně u paty domu začíná městský pozemek, takže komín vně přilepený na fasádu nebylo možno realizovat z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku. Z toho vyplynuli dvě možná technická řešení elektrokotel, nebo tepelné čerpadlo systému vzduch/voda.

Rozvaha pro změnu topení pro dům Dr. Trippé 1049 Kostelec n.Č.l.   2 x WPL 23 E 2 x WPL 23 E
+ solární panely
elektrokotel dálkové teplo
celkem proud - hodnota jističe pro paušál A 3 x 63 3 x 63 3 x 63 3 x 25
roční potřeba tepla pro topení kWh/ rok 55 099 55 099 55 099 55 099
roční potřeba tepla pro topení GJ / rok 198 198 198 198
roční potřeba tepla pro TUV kWh/rok 22 498 22 498 22 498 22 498
roční potřeba tepla pro TUV GJ / rok 81 81 81 81
roční potřeba tepla celkem kWh/ rok 77 597 77 597 77 597 77 597
roční zisk solárních panelů kWh/ rok   11 809    
spotřeba kompresorů pro topení a TUV kWh/ rok 26 418 21 876    
spotřeba bivalentních zdrojů - topných přírub a vestavěného elektrokotle kWh/ rok 87 87    
odběr energie celkem kWh/ rok 26 504 21 962 77 597 77 597
podíl bivalentních zdrojů % 0,3% 0,4% 100% 100%
cena paušálu za elektroměr D 56d Kč/ rok 10 416 10 416    
cena paušálu za elektroměr D 45d Kč/ rok     10 416  
cena paušálu za elektroměr D 02d Kč/ rok       1 704
cena za 1 kWh elektrickou v D 56d Kč / kWh 2,34 2,34    
cena za 1 kWh elektrickou v D 45d Kč / kWh     2,34  
cena za 1 kWh v dotopu pro TČ Kč / kWh 2,34 2,34    
cena za 1 GJ v dálkovém teple pro UT Kč / GJ       772
cena za 1 kWh v dálkovém teple pro UT Kč / kWh       2,78
cena za 1 GJ v dálkovém teple pro TV Kč / GJ       769
cena za 1 kWh v dálkovém teple pro TV Kč / kWh       2,77
roční náklad na topení a TUV bez paušálů Kč/ rok 62 020 51 391 181 577 215 415
náklad na energie celkem s paušály Kč/ rok 72 436 61 807 191 993 217 119
investice - technologie tepelná čerpadla 728 596 728 596    
investice - technologie solar   235 801    
investice - ostatní ( práce + spojovací mat. ) 364 298 482 199    
investice technologie celkem 1 092 894 1 446 596 250 000 1
návratnost proti přímotopu roku 7,1 9,2    
návratnost proti dálkovému teplu roku 7,6 9,3 9,9  

            Tato tabulka byla základem pro naše rozhodování. Tabulka byla zpracována dodavatelskou firmou v létě 2010 zpracovatel měl k dispozici faktury od dodavatele dálkového topení za rok 2009 a do ukončení topné sezony 2010. V listopadu 2009 jsme dokončily zateplení našeho bytového domu a to se projevilo zhruba ¼ úspory na vytápění. Zpracovatel taktéž počítal z aktuální cenou elektřiny pro rok 2010 a z cenou od dodavatele tepla z roku 2010.
            První vyúčtování elektrické energie po montáži tepelných čerpadel od společnosti ČEZ Prodej, a. s. za období od 21.5. 2011 do 17.5.2012 bylo na částku 64 288,-Kč s DPH. Pokud zohledním zdražení elektřiny na začátku roku 2012 a také spotřebu elektřiny ve společných prostorách tak odhad dodavatelské firmy byl přesný viz. tabulka „náklady na energie celkem s paušály“.
            Elektro kotel, nemá téměř význam, i když při dalším zdražování tepla od centrálního dodavatele, pokud se společenství nechce zadlužovat je alternativou.
            Dejte si pozor při uzavírání nové smlouvy s ČEZ Distribuce, určuje sazby. Společenství vlastníků je právnická osoba, to znamená, že automaticky získáte sazbu C56d (tepelná čerpadla podnikatel). Pokud nevytápíte komerční prostory (stačí jediná kancelář) tj. tepelný čerpadlo vytápí pouze byty, máte nárok na sazbu D56d (tepelné čerpadlo domácnost). Jestliže máte 3fázový jistič 63A tak pouze v paušále (aniž byste spotřebovaly jedinou kWh) je rozdíl víc jak 20 000,-Kč za rok. Musíte se ozvat a dodat všechny potřebné dokumenty a trvat na sazby pro domácnost.

Odpojení od centrální dodávky tepla:

            Vlastník kotelny (město) má smlouvu s Městským tepelným hospodářstvím Kolín, spol. s r.o., která provozuje kotelnu, horkovody a provádí měření dodaného tepla a TUV. Jednotlivé společenství mají smlouvu s MTH Kolín s.r.o. jako s dodavatelem tepla a TUV. Smlouva je na dobu neurčitou s 6ti měsíční výpovědní dobou. Jednání s MTH Kolín s.r.o. bylo korektní. Požadovaly, aby provedly odpojení jejich zaměstnanci cca za 6500,-Kč, přístup do místnosti z bývalým napojení pro následnou kontrolu popř. údržbu centrálních rozvodů, které přes náš sklep zásobují ostatní vchody teplem a TUV.