Topkimat

STIEBEL ELTRON
Partneři
UNITIP


Usnesení společenství vlastníků

         Na shromáždění má každý vlastník takový počet hlasů, který je roven počtu metrů čtverečních bytové jednotky, kterou vlastní. V případě, že byt je vlastněn více vlastníky a schůze se zúčastní pouze jeden vlastník, automaticky zastupuje při hlasovaní celou bytovou jednotku.

  V našem bytovém domě je 11 bytových jednotek. Celkový počet hlasů v našem bytovém domě je 6644. Rozdělení hlasů je následující:

č. bytu počet hlasů č. bytu počet hlasů č. bytu počet hlasů č. bytu počet hlasů
1. 760 4. 350 7. 350 10. 350
2. 760 5. 761 8. 761 11. 761
3. 597 6. 597 9. 597

         K přijetí návrhu je zapotřebí podle stanov alespoň 75% všech hlasů, tj. 4983 hlasů. To znamená, aby bylo shromáždění usnášeníschopné musí se shromáždění zúčastnit tolik členů, aby celkový součet hlasů přesáhl tento limit.

         Seznam digitalizovaných zápisů za schůze a usnesení:

              - Usnesení společenství z 20. 12. 2005
              - Usnesení společenství z 31. 8. 2009
              - Usnesení společenství z 10. 1. 2010
              - Usnesení společenství z 8. 2. 2010
              - Usnesení společenství z 14. 2. 2010
              - Usnesení společenství z 31. 7. 2010
              - Usnesení společenství z 14. 12. 2010
              - Usnesení společenství z 10. 4. 2011
              - Usnesení společenství z 12. 8. 2012
              - Usnesení společenství z 16. 9. 2012
              - Usnesení společenství z 14. 4. 2013
              - Usnesení společenství z 11. 8. 2013
              - Usnesení společenství z 24. 2. 2014
              - Usnesení společenství z 15. 2. 2015
              - Usnesení společenství z 22. 11. 2015
              - Usnesení společenství z 31. 3. 2019