Topkimat

STIEBEL ELTRON
Partneři
UNITIP


Revitalizace - Zateplení bytového domu

Základní popis panelového bytového domu:

řez stěnou             Panelový bytový dům stavební soustavy T 06-B-KV o čtyřech nadzemních patrech a jedním podzemním patrem. V domě je 11 bytových jednotek ve čtyřech nadzemních patrech a v podzemním patře jsou sklepní prostory.
            Obvodová konstrukce je z keramzitbetonu a železobetonu. Průčelní panely nadzemních i podzemních podlaží jsou keramzitbetonové, celostěnové, jednovrstvé, tloušťce 320 mm. Štítové panely jsou vrstvené tloušťky 485 mm (150 mm železobeton + 15 mm vzduchová mezera + 320 mm keramzitbeton). Lodžiové stěnové panely jsou keramzitbetonové tl. 320 mm.
Dvouplášťová střecha             Střecha je dvouplášťová s izolací z minerálních vláken (120 mm tlustou). Panelový bytový dům byl dokončen v roce 1989 jako jeden z posledních postavených panelových domů. Před započatou revitalizací byl dům v poměrně dobrém technickém stavu.
            Celková podlahová plocha 846,3 m2 z toho obytná podlahová plocha 664,4 m2 (součet podlahové výměry všech bytů).

Popis zateplení bytového domu:

izolace             Zateplení obvodového pláště bylo provedeno zateplovacím kontaktním systémem tloušťky 120mm. Byl použit materiál KZS-EPS-70 tl. 120mm a nadokenní pásy šíře 500mm z minerální izolace tl. 120mm. Zateplení podlah 1.NP ze strany suterénu o tloušťce 50mm. Zateplení střechy bylo ponecháno 120mm minerální izolací nově byla
udělána nová hydroizolace z modifikovaného pásu extrasklobit natavená na stávající zatím funkční hydroizolaci a vrchního pásu Polygum Turbo/AR MEC4.

izolace

Energetická náročnost bytového domu:

            Předešlá energetická náročnost budovy byla 173,2 kWh/m2rok což při celkové podlahové ploše 846,3m2 činí téměř 147 MW/h spotřebované energie za rok na vytápění. Pokud to převedu na GJ tak průměrná roční spotřeba byla 527,8 GJ.
            Po zateplení se energetická náročnost budovy snížila na 108,3 kWh/m2rok což při celkové podlahové ploše 846,3m2 činí téměř 92 MW/h spotřebované energie za rok na vytápění. Pokud to převedu na GJ tak průměrná roční spotřeba je 330 GJ.